Salita a Sareis

Salita a Sareis
389
Suggerimento su treno, bus e battello
Malbun SMS–Sareis
o
Sareis–Malbun SMS

Motivo: dislivello risparmiato Malbun–Sareis ca. 370m.
SBB|CFF|FFS

Orario

Data:
Ora: Partenza
Arrivo

Informazioni sul traffico ferroviario
SBB|CFF|FFS

Orario

Data:
Ora: Partenza
Arrivo

Informazioni sul traffico ferroviario